Läsvärd omtanke

  • 5 tips vid inskolning från förskolepedagog

    Förskolepedagog ger fem tips vid inskolning på förskola. Förbered innan inskolning genom att besöka förskolan och leka förskola, packa väska och namna alla kläder och saker. Var tydlig vid lämning och aktiv vid hämtning. Passa på att sätta rutiner och lycka till!